Skip to content

Reklamoni në Gazetën Kritika

Version i përshtatshëm për printim

"Gazeta Kritika" është një faqe në web e cila shikohet nga shqiptarë pothuajse nga mbarë globi. Duke filluar nga Japonia e Australia, Azia kontinentale, Europa e deri në SHBA e Kanada, shtrihet brezi i lexuesve të shumtë të "Gazetës Kritika". Kjo ka bërë që vizitorët të jenë të pranishëm në çdo moment në faqet e Gazetës sonë me klikime të pandërprera. Nga ana tjetër, përqindja e vizitorëve jashtë vendit dhe atyre në Shqipëri është pothuajse e ndarë në mes, me nje tendencë rritje çdo ditë të vizitoreve nga Shqipëria.

Për një vështrim më konkret të trafikut në faqen tonë shikoni numëruesin e mëposhtëm:

Numri i pasqyruar këtu tregon vizitorët unik të Gazetës Kritika që nga 20 gushti 2006. Gjithsesi, për sqarim, ky numër nuk është i saktë pasi ai reflekton vetëm IP-it (numrin e internetit), ndërkohë që tek një IP mund të jenë lidhur disa kompjutera, siç ndodh rëndom nëpër familje, bibloteka publike, zyra shtetërore apo private, lokale interneti etj., të cilat pavarësisht nga numri i kompjuterave që kanë, u llogaritet vetëm një. Gjithashtu numri i mësipërm nuk pasqyron vizitat në faqen tonë, që janë disa fish më të larta, pasi shumica e vizitorëve rikthehen disa herë gjatë ditës.


Vizitorë gjatë një ore më 15 tetor 2010

Reklamimi në faqen tonë është në disa nivele, që gjithashtu përcaktojnë edhe çmimin e reklamës. Ju mund të reklamoni si në faqen kryesore ashtu dhe në faqet e brendëshme të gazetës. Për hollësi në lidhje me çmimin dhe përmasat e reklamës, ju lutemi kontaktoni me adresen tonë të emailit drejtori@gazetakritika.net


Faleminderit
Drejtor & Webmaster
Agron Cami

Kritiket-Blog Letersi Kritika-dejavu Kalendar